Personale på
Springbræt Aarhus Kollegiet

Anja (AHD)

Bostøtte

Helle (HEPE)

Bostøtte

Kenneth (KA)

Kollegieansvarlig

Louis Mogensen

Projektleder

Thea (TY)

Bostøtte

Trine (TV)

Bostøtte

FO-Aarhus

Vi er en del af FO-Aarhus, så de varetager en række af vores administrative opgaver