Springbræt Aarhus

– dit afsæt mod nye livsmål

Læs om vores STU

Springbræt Aarhus STU er til dig, som er berettiget til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Du vælger selv et linjefag i et halvt år af gangen. Udover linjefag har du forskellige andre fag med de andre unge på Springbræt Aarhus.

Vi tilbyder en god kombination af bevægelse, faglig undervisning og almen daglig læring.

Find info om kollegiet

Du kan bo på Springbræt Aarhus Kollegiet i den tid, hvor du er elev på Springbræt Aarhus. Der er mulighed for at blive boende på kollegiet op til 1 år efter planlagt endt forløb på Springbræt Aarhus. Du vil i den periode fortsætte samarbejde med din bostøtte fra skolen.

Tjek vores lab-forløb

Vi kombinerer dine interesser med almen undervisning. LAB-forløb på Springbræt Aarhus er til dig, der kan lide bevægelse og/eller erhvervspraktikker. Vi laver gode praktikker til vores elever.

tjek vores ressource-forløb

Vores ressourceforløb kan være en blanding af undervisning, erhvervspraktik og bevægelse. Du og din sagsbehandler er med til at lave en god plan for dig. Vi har stort netværk af gode praktiksteder.

ao-forløb

Afklarings- og opkvalificeringsforløbet er henvendt til borgere mellem 18 og 30 år med en autismediagnose.

Igennem 13 uger diskuteres hver uge et nyt fokusområde, og hvor hver deltager kan byde ind med sine oplevelser og opfattelser, som hun eller han har mod på og lyst til.

Faste rammer og fast skema med få daglige ændringer er grunlæggende for AO-forløbet.

Afklaring og opkvalificering ses som to sider af samme sag: Samarbejdet med de unge angribes som aktionslæring, hvor indsigt forsøges omsat til handling.

Desuden er der tilbud om praktikforløb, hvor de unge støttes af personale fra Springbræt Aarhus. Vi har et kæmpestort og tillidsbåret erhvervsnetværk gennem FO-Aarhus, især AGF netværket fungerer sådan, at der findes individuelle løsninger. Desuden har vi en fast aftale med bl.a. Jysk.

Vores undervisere er professionelle og desuden unge, således at vi bevidst satser på identifikationsmuligheder. Målsætningen med forløbene er, at de unge bliver afklarede, opkvalificerede og så forberedte på fremtiden som muligt.