Springbræt Aarhus

– dit afsæt mod nye livsmål

Læs om vores STU

Springbræt Aarhus STU er til dig, som er berettiget til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Du vælger selv et linjefag i et halvt år af gangen. Udover linjefag har du forskellige andre fag med de andre unge på Springbræt Aarhus.

Vi tilbyder en god kombination af bevægelse, faglig undervisning og almen daglig læring.

Tjek vores lab-forløb

Vi kombinerer dine interesser med almen undervisning. LAB-forløb på Springbræt Aarhus er til dig, der kan lide bevægelse og/eller erhvervspraktikker. Vi laver gode praktikker til vores elever.

tjek vores ressource-forløb

Vores ressourceforløb kan være en blanding af undervisning, erhvervspraktik og bevægelse. Du og din sagsbehandler er med til at lave en god plan for dig. Vi har stort netværk af gode praktiksteder.

Springbræt Aarhus Kollegiet

På Springbræt Aarhus Kollegiet har du både mulighed for at blive en del af Fællesgangen eller flytte i din egen bolig. Du skal tale med din Ungerådgiver og/eller sagsbehandler om visitering og ansøgning.

De unge, der bor på Springbræt Aarhus Kollegiet laver forskellige ting i hverdagen. Nogle er i arbejde eller praktik og andre er studerende. Fælles for alle er, at de har noget at stå op til i hverdagen.

Du lærer at kende din bostøtteperson, som du har bostøtte med. Derudover kommer du til at mødes med andre unge, som også bor på kollegiet.

Du kan både være elev på Springbræt Aarhus skolen eller gå på en hvilken som helst andet skole/forløb/arbejde.

Springbræt Aarhus