Hvad er STU?

STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hvad betyder STU?

STU er en treårig ungdomsuddannelse målrettet den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse. Målgruppen for STU er unge med afsluttet folkeskoletid (ikke nødvendigvis FSA) og frem til det 25. år. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I løbet af de tre år på STU arbejder den unge med personlig udvikling indenfor personlige, faglige, sociale og praktiske kompetencer. Der er mange trivselssamtaler med en kontaktperson som i løbet uddannelsen taler med den unge om mål, udvikling og tanker om fremtiden.

Der findes mange STU-skoler i Danmark, og du kan også tage din STU i Aarhus. STU Aarhus kan hjælpe dig med at finde den rette STU i Aarhus for dig.

Hvad er STU kompetencebevis?

Ved STU’ens afslutning modtager du dit kompetencebevis med beskrivelse af dine opnåede kompetencer.

Hos Springbræt Aarhus STU er det vigtigt for os, at du ved afslutningen af din STU er blevet inspireret og realistisk afklaret ift. dine ønsker for fremtiden.

Ønsker du at vide mere?

Hvis du ønsker at læse mere om, hvad STU betyder, og hvad STU er, så kan du læse mere på nedenstående links.
Undervisningsministeriet
Uddannelsesguiden
Retsinformation

Nu tænker du måske: ‘Jaja, men hvad er STU, og hvad betyder STU så på Springbræt Aarhus?’

Formålet med en STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Som STU-elev hos Springbræt Aarhus er du med til at forme din uddannelse efter de drømme og ønsker, du har for din fremtid. Vi hjælper til at lave en realistisk plan for dine fremtidige ønsker og muligheder.

Praktik på Springbræt Aarhus

Hos Springbræt Aarhus STU er det også muligt at komme i praktik i afslutningen af folkeskoleperioden. Dette formidles og afgøres af din skoles uddannelsesvejleder.

Du er også meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak. Vi står klar til at hjælpe med at besvare dine spørgsmål.

VI ER MERE END BARE EN SKOLE

Vi har samlet en lang række informationer på denne side, som kan give dig en forståelse af hvad Springbræt Aarhus STU er og hvad vi tilbyder.

Figuren viser nogle af tilbuddene hos Springbræt Aarhus.

Læs om skolens skema og fag
Springbræt Aarhus