Medielinjen

Fag på Medielinjen

Medielinjen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30-9.15 Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Nyheder fra Springbræt Aarhus
9.15-10.00 Medie undervisning Medie undervisning Medie undervisning Madlavning Krop og bevægelse
10.00-10.20 Lille pause (20 minutter)
10.20-11.50 Medie undervisning Medie undervisning Medie undervisning Madlavning Botræning – Rengøring

Elevmøde

Ungdomsliv

11.50-12.30 Store pause (40 minutter)
12.30-13.45 Medie undervisning Medie undervisning Medie undervisning Hverdagsliv Ungdomsliv

Hver morgen starter vi med at se dagens nyheder, sporten samt vejrudsigten, og efterfølgende går vi en tur i byen.

Målet er, at eleverne får viden om nyhederne fra ind- og udland, samt mulighed for at diskutere dette og dermed udvide sin forståelse af verden. Efterfølgende går vi en fælles morgentur, hvor der er mulighed for at snakke med sine klassekammerater samt undervisere.

Medieundervisning
Du arbejder bl.a. med:

  • Tage billeder og redigere billeder
  • Lave lille reklamevideo om et produkt
  • Storytelling (historiefortælling) om en virksomhed/skole/projekt
  • Arbejde professionelt på og med sociale medier

Du kan bl.a. arbejde med:

  • Microsoft Office pakken (Word, Excel, Powerpoint)
  • Adobe pakken (Photoshop, Illustrator, InDesign

På Medielinjen tager vi også på forskellige ture ud af huset. Vi besøger bl.a. forskellige filmspots i Aarhus, kendte steder i filmverdenen og udforsker den nære verden omkring os.

Målet er at bruge Aarhus by og dermed forbedre elevernes muligheder for at finde vej og færdes i byen samt øve brugen af offentlig transport.

Projekt Dansk og Engelsk
Du arbejder i fagene dansk og engelsk med begreber som Storytelling, manuskript mv.

Det er undervisning, du kan bruge i arbejdet med medielinjen.

Det kan eks. være at skrive tekster, læse manualer, læse bøger, se Youtube videoer med inspiration til et projekt

Eleverne deltager i indkøb til madlavningen og får derefter langsomt mere ansvar for denne del i undervisningen. Eleverne bliver præsenteret for forskellige hverdagsmåltider, herunder morgenmad-, frokost- og aftensmad, som forberedes og indtages i fællesskab med resten af holdet.

Målet er, at eleverne selv kan handle ind, lave mad og gøre rent efter madlavning, således at eleverne kan klare sig så selvstændigt som muligt i en eventuel kommende bolig.

Eleverne får redskaber til at kunne leve et selvstændigt liv, så vidt det er muligt. Emner som hygiejne, budget, økonomi, rutiner, konflikthåndtering, kontakt til det offentlige og lignende vil blive præsenteret og afprøvet her. Der er både mulighed for at få viden samt afprøve det i praksis.

Målet er, at eleverne kan håndtere overgangen fra ung til voksen og begå sig i egen bolig (med eller uden støtte). Eleven skal opleve en mestring i eget personlige liv ved at kunne klare så mange grundlæggende opgaver som muligt.

Hver fredag morgen starter alle elever med at mødes med sin kontaktunderviser, sammen med kontaktunderviserens andre kontaktelever. Der er dermed mulighed for at give fællesbeskeder, men også at alle kontaktelever får ekstra taletid med sin kontaktunderviser og derigennem kan arrangere ekstra møder hvis nødvendigt.

Målet er at få en tættere relation til sin kontaktunderviser. Der er således afsat ekstra tid til at vende positive samt udfordrende situationer fra ugen der gik, samt mulighed for at planlægge aftaler i den kommende uge.

I undervisningen har eleverne på skift ansvar for at rengøre forskellige områder på skolen. Eleverne vil i løbet af et skoleår b.la.  blive bekendte med både ugentlige, månedlige og årlige rengøringsopgaver, samt hvorfor og på hvilken måde det er mest hensigtsmæssigt at gøre rent.

Målet er, at eleverne lærer og øver det at gøre rent, får et kendskab til forskellige rengøringsmidler, og ved hvordan og hvor ofte forskellige ting skal rengøres med henblik på at kunne begå sig i egen bolig (med eller uden støtte).

Vi har et fast elevmøde hver fredag. Mødet tager udgangspunkt i de aktuelle begivenheder eleverne har oplevet i ugens løb, samt hvad de kan forvente at møde i den kommende uge. Derudover får eleverne mulighed for at fremhæve en ting fra ugen, så individuelle vurderinger af undervisningen kan tages med i overvejelserne til den fremtidige planlægning. Yderligere har vi punktet “eventuelt”, hvor eleverne selv kan byde ind og dermed være med til at sikre, at vi skaber de bedste rammer for eleverne.

Målet er at øve eleverne i mødesituationer, støtte eleverne i at sige noget på møderne samt at give eleverne medindflydelse på de ting som sker på Springbræt Aarhus.

Vi dyrker alle sammen motion hver fredag. Eleverne har hvert halve år mulighed for at vælge sig ind på et aktivitetshold hvor de fx kan vælge mellem at deltage i ‘Grundtræning’, som foregår i Nørre Bouldevard Hallen. Her trænes cirkeltræning og der startes altid op med lidt opvarmning inden. Træningen betstår af 10 forskellige styrkeøvelser, som kan udføres uanset niveau. Imellem hver øvelse er der mulighed for enten at gå eller løbe således vi også får trænet konditionen. Der er fx også mulighed for at deltage i ‘Mindfullness og velvære’, hvor eleverne gennem forskellige aktiviteter og emner bliver klogere på både deres mentale og fysiske sundhed. Der veksles mellem mindfullness, meditation, yoga, gåture, oplæg, åndedrætsøvelser, naturoplevelser mv. Et andet aktivitetshold, som eleverne kan vælge at deltage i er ‘Svømning’, som foregår i Badeanstalten Spanien. Her kan eleverne lære om forskellige svømmearter, dryker forskellige former for vangymnastik/-sport samt træne tryghed og færden i vand.

Målet er at give eleverne mulighed for at styrke sin krop, så den kan modstå livets udfordringer. Derudover skabes der et stærkt fællesskab på tværs af linjerne, som alle elever bliver en del af, da man vælger sig ind på et aktivitetshold for et halvt år ad gangen.

I faget Ungdomsliv vælger hver elev sig på en aktivitet. Det er derfor muligt at mødes med alle elever uanset hvilken linje, man normalt befinder sig på. Der vil være mulighed for at vælge sig på forskellige aktiviteter, såsom brætspil, cafébesøg, fisketur, gåtur rundt i Aarhus, se film, besøge Aros og meget mere. Der vil også til tider være kønsopdelt undervisning, hvor kønsrelaterede emner kan diskuteres.

Målet er at skabe et fællesskab på tværs af linjerne på skolen. Derudover skal faget give inspiration til, hvad eleverne kan lave med sine venner i fritiden, samt generelt at blive klogere på, hvad ungdomslivet betyder, og hvilke muligheder og begrænsninger der findes.

Der afholdes hver måned Aften-STU. Det vil sige, at eleverne møder på skole 14.30-19.00. I dette tidsrum laver eleverne en udvalgt aktivitet sammen samt, og hvor de bagefter laver et måltid i kantinen, som nydes i fællesskab. Aktiviteterne varierer fra gang til gang, men kan f.eks. være en tur til RUSH, bowling, skydning, biografen, brætspil, minigolf, gamercafé eller se et teaterstykke. Vi har ligeledes lavet forskellige retter, såsom burger, tortillas, one pot pasta, pizza, wok med kylling og meget mere. Enkelte gange bestiller vi også mad udefra.

Der afholdes hver måned Aften-STU. Det vil sige, at eleverne møder på skole 14.30-19.00. I dette tidsrum laver eleverne en udvalgt aktivitet sammen samt, og hvor de bagefter laver et måltid i kantinen, som nydes i fællesskab. Aktiviteterne varierer fra gang til gang, men kan f.eks. være en tur til RUSH, bowling, skydning, biografen, brætspil, minigolf, gamercafé eller se et teaterstykke. Vi har ligeledes lavet forskellige retter, såsom burger, tortillas, one pot pasta, pizza, wok med kylling og meget mere. Enkelte gang bestiller vi også mad udefra.

Målet er at skabe et fællesskab på tværs af linjerne på skolen. Derudover skal faget give inspiration til, hvad eleverne kan lave med sine venner i sin fritid, herunder både aktiviteter, men også give inspiration til nemme og hurtige madretter, som nemt kan laves på egen hånd.

Fire gange i løbet af et skoleår holder vi fredagscafé. Nogle elever melder sig ind i festudvalget og er dermed med til at arrangere den kommende café, herunder indkøb, pynte op samt bemande baren. Det er her muligt at købe sodavand, alkohol samt toast på skolen. Der serveres maks. fem genstande pr. mand. Desuden bliver der arrangeret forskellige konkurrencer, f.eks. twister, dart, beerpong samt brætspil.

Målet er at give eleverne i festudvalget en mulighed for at arrangere en fest, med alt hvad det indebærer af medbestemmelse samt forpligtigelser. Desuden skal alle elever samarbejde om at skabe en god eftermiddag og hyggelige rammer, hvor alle kan være med.

Vi har en årlig klassetur, hvor alle elever har mulighed for at melde sig til. Vi har primært været i Danmark, men kigger fremadrettet også for relevante muligheder i udlandet. Førhen har vi været på Varde Fritidscenter, Nordjyllands Idrætshøjskole og Slettestrand Feriecenter. Der er forskellige aktiviteter på programmet, og det plejer altid at være en stor succes.

Målet er at give eleverne mulighed for at stå på egne ben. Forstået på den måde, at eleverne f.eks. selv skal overholde de aftalte tidspunkter, selv i første omgang skal forsøge at tilbyde sig socialt til fællesskabet og selv kontakte underviserne, hvis der opstår problemer.