Praktiklinjen

Praktiklinjen
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30-9.15 Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul
9.15-10.00 Praktik – fælles el. individuel (køkken, butik, lager mv.) Praktik – fælles el. individuel (køkken, butik, lager mv.) Praktik – fælles el. individuel (køkken, butik, lager mv.) Madlavning Elevmøde
10.00-10.20 Lille pause (20 minutter)
10.20-11.50 Praktik – fælles (køkken, butik, lager mv.) Praktik – fælles (køkken, butik, lager mv.) Praktik – fælles (køkken, butik, lager mv.) Madlavning Ungdomsliv
11.50-12.30 Store pause (40 minutter)
12.30-14.00 Praktik – fælles (køkken, butik, lager mv.) Praktik – fælles (køkken, butik, lager mv.) Praktik – fælles (køkken, butik, lager mv.) Hverdagsliv Fri kl. 12.30

Hver morgen starter vi med at gennemgå dagens program og tage et kig på dagens nyheder og efterfølgende går vi en tur i byen.

Målet er, at eleverne får viden om nyhederne fra ind- og udland, samt mulighed for at diskutere dette og dermed udvide sin forståelse af verden. Efterfølgende går vi en fælles morgentur, hvor der er mulighed for at snakke med sine klassekammerater samt undervisere.

Fællespraktik vil sige, at eleverne deltager i hold på skolens udvalgte praktiksteder i fællesskab med en underviser. Vi samarbejder f.eks. med Rema 1000 og Jysk.

Målet er at brancheafklare eleverne og dermed give dem et bedre billede af, hvor de kunne se sig selv arbejde i fremtiden. Samtidig afprøves forskellige arbejdsopgaver, arbejdstider og timeantal, hvilket ligeledes gerne skulle føre til en afklaring for elevernes fremtidige arbejdsliv.

Hvis eleverne afprøver en individuel praktik, så er eleven selv afsted på praktikstedet, uden klassekammerater eller underviser. Vi samarbejder f.eks. med malerforretninger, håndværkere, butikker, dagligvarerbutikker mv.

Målet er at brancheafklare eleverne og dermed give dem et bedre billede af, hvor de kunne se sig selv arbejde i fremtiden. Samtidig afprøves forskellige arbejdsopgaver, arbejdstider og timeantal, hvilket ligeledes gerne skulle føre til en afklaring for elevernes fremtidige arbejdsliv.

For at give eleven et godt udgangspunkt for den kommende jobsøgning, har vi fokus på elevernes CV. Det er altid muligt at skrive noget på sit CV og få organiseret kontaktinformationerne, så det er nemt og overskueligt for en arbejdsgiver at komme i kontakt med eleven.

Målet er at skabe et ordentligt CV, som eleverne er stolte af at vise frem samt nemt og overskueligt for en arbejdsgiver at forholde sig til.

For at kunne få et job/praktik, skal eleverne i nogle tilfælde selv ansøge om det. Vi har derfor fokus på elevens færdigheder inden for at skrive en god ansøgning. Eleverne bliver bevidste om, hvad der er relevant at fremhæve i en ansøgning samt opbygningen af denne.

Målet er at give eleverne et overblik over, hvordan en ansøgning kan se ud, hvilke elementer der er vigtige at få og hvordan den kan bygges bedst muligt op.

Et job eller praktik starter ofte med en jobsamtale. Vi klæder eleverne på til en sådan situation ved at have fokus på det i undervisningen. Eleverne vil blive præsenteret for, hvad der er vigtigt at sige, hvordan det er vigtigt at se ud og generelt give et godt førstehåndsindtryk.

Målet er give eleverne en forståelse for, hvad en jobsamtale er og forberede dem bedst muligt på, hvad det indebærer at gå til en sådan samtale.

I forlængelse af praktikkerne på praktiklinjen vil eleverne få mulighed for at afprøve sig selv i forskellige arbejdssituationer, i forskellige timetal og antal arbejdsdage. Alt dette for at skabe et godt udgangspunkt for et kommende job.

Målet er at give eleverne et overblik over, hvor mange timer de kan arbejde om dagen, samt hvilke arbejdsopgaver, der giver mening for den enkelte elev.

På Springbræt Aarhus besøger vi forskellige virksomheder for at få et indblik i forskellige brancher, forskellige arbejdsmåder og -tilgange samt arbejdsopgaver. Eleverne får mulighed for at stille opklarende spørgsmål til virksomhedens medarbejder. Vi har besøgt mange forskellige arbejdspladser i Aarhus og omegn.

Målet er, at eleverne får kendskab til forskellige brancher og arbejdsgangene, som det f.eks. ikke nødvendigvis er muligt at afprøve i et praktikforløb på skolen.

I undervisningen ‘Hverdagsliv’ har eleverne på skift ansvar for at rengøre forskellige områder på skolen. Eleverne vil i løbet af et skoleår bl.a. blive bekendte med både ugentlige, månedlige og årlige rengøringsopgaver, samt hvorfor og på hvilken måde det er mest hensigtsmæssigt at gøre rent.

Målet er, at eleverne lærer og øver det at gøre rent, får et kendskab til forskellige rengøringsmidler og ved hvordan og hvor ofte forskellige ting skal rengøres med henblik på at kunne begå sig i egen bolig (med eller uden støtte).

Vi har et fast elevmøde hver fredag. Mødet tager udgangspunkt i de aktuelle begivenheder eleverne har oplevet i ugens løb, samt hvad de kan forvente at møde i den kommende uge. Derudover får eleverne mulighed for at fremhæve en ting fra ugen, så individuelle vurderinger af undervisningen kan tages med i overvejelserne til den fremtidige planlægning. Yderligere har vi punktet “eventuelt”, hvor eleverne selv kan byde ind og dermed være med til at sikre, at vi skaber de bedste rammer for eleverne.

Målet er at øve eleverne i mødesituationer, støtte eleverne i at sige noget på møderne samt at give eleverne medindflydelse på de ting som sker på Springbræt Aarhus.

I faget Ungdomsliv vælger hver elev sig på en aktivitet. Det er derfor muligt at mødes med alle elever uanset hvilken linje, man normalt befinder sig på. Der vil være mulighed for at vælge sig på forskellige aktiviteter, såsom brætspil, cafébesøg, fisketur, gåtur rundt i Aarhus, se film, besøge Aros og meget mere. Der vil også til tider være kønsopdelt undervisning, hvor kønsrelaterede emner kan diskuteres.

Målet er at skabe et fællesskab på tværs af linjerne på skolen. Derudover skal faget give inspiration til, hvad eleverne kan lave med sine venner i fritiden, samt generelt at blive klogere på, hvad ungdomslivet betyder og hvilke muligheder og begrænsninger der findes.

Der afholdes hver måned Aften-STU, som er skolens Klub der tilbyder eleverne at deltage i forskellige aktiviteter. Det vil sige, at eleverne kan blive på skolen til Klub efter endt undervisning og være med til forskellige planlagte aktiviteter i tidsrummet: 14.00-18.00. I dette tidsrum laver eleverne en udvalgt aktivitet som varierer fra gang til gang, men kan f.eks. være en tur til RUSH, bowling, skydning, biografen, brætspil, minigolf, gamercafé eller se et teaterstykke. Nogle gange spiser vi også aftensmad sammen.

Målet er at skabe et fællesskab på tværs af linjerne på skolen. Derudover skal faget give inspiration til, hvad eleverne kan lave med sine venner i sin fritid, herunder både aktiviteter.

Fire gange i løbet af et skoleår holder vi fredagscafé. Nogle elever melder sig ind i festudvalget og er dermed med til at arrangere den kommende café, herunder indkøb, pynte op samt bemande baren. Det er her muligt at købe sodavand, alkohol samt toast på skolen. Der serveres maks. fem genstande pr. mand. Desuden bliver der arrangeret forskellige konkurrencer, f.eks. twister, dart, beerpong samt brætspil.

Målet er at give eleverne i festudvalget en mulighed for at arrangere en fest, med alt hvad det indebærer af medbestemmelse samt forpligtigelser. Desuden skal alle elever samarbejde om at skabe en god eftermiddag og hyggelige rammer, hvor alle kan være med.

Vi har en årlig klassetur, hvor alle elever har mulighed for at melde sig til. Vi har primært været i Danmark, men kigger fremadrettet også for relevante muligheder i udlandet. Førhen har vi været på Varde Fritidscenter, Nordjyllands Idrætshøjskole og Slettestrand Feriecenter. Der er forskellige aktiviteter på programmet, og det plejer altid at være en stor succes.

Målet er at give eleverne mulighed for at stå på egne ben. Forstået på den måde, at eleverne f.eks. selv skal overholde de aftalte tidspunkter, selv i første omgang skal forsøge at tilbyde sig socialt til fællesskabet og selv kontakte underviserne, hvis der opstår problemer.

Springbræt Aarhus