Springbræt Aarhus har en fast stilling og et kommende barselsvikariat ledigt for skoleåret 21/22

Vores nye medarbejdere skal kunne varetage undervisningen på en eller flere af vores STU-linjer (bevægelseslinjen, fordybelseslinjen eller praktiklinjen), som er beskrevet her på hjemmesiden. Desuden skal man varetage en tæt kontakt til flere kontaktelever og fungere som tovholder i de unges uddannelsesforløb, således de unge vejledes og støttes på bedst mulig vis. Det indebærer arbejde på vores eget kollegium for skolens STU-elever; Springbræt Aarhus Kollegiet. Her yder vi bostøtte til de unge, og det er her en del af det kommende arbejde kan ligge.

Motiveres du af at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for læringsrum, hvor unge med særlige behov og generelle indlæringsudfordringer kan trives og udvikle sig fagligt, personligt og socialt med den rette støtte? Så læs mere i det vedhæftede stillingsopslag eller kontakt daglig leder Anne-Louise Morsing (se under kontaktoplysninger).

 

Stillingsopslag:

Springbræt_stilling_21