Springbræt Aarhus søger et kommende barselsvikariat fra 19/04-2022

Vores nye medarbejdere skal kunne varetage undervisningen på vores praktiklinje, som er beskrevet her på hjemmesiden. Desuden skal man varetage en tæt kontakt til flere kontaktelever og fungere som tovholder i de unges uddannelsesforløb, således de unge vejledes og støttes på bedst mulig vis.

Motiveres du af at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for læringsrum, hvor unge med særlige behov og generelle indlæringsudfordringer kan trives og udvikle sig fagligt, personligt og socialt med den rette støtte? Så læs mere i det vedhæftede stillingsopslag eller kontakt daglig leder Anne-Louise Morsing (se under kontaktoplysninger).

Stillingsopslag:

Springbræt_barselsvikariat_22